بټ خيله بازار کښې د تاجرانو انتخابات نن کيږى

0
29

بټ خيله بازار کښې د تاجرانو انتخابات نن کيږى چی پکښې درے پينل حصه اخلی ،د پولنګ عمل شروع شوے دے او شپږ زره دکانداران به د خپل ووټ استعمال کوى
د مالاکنډ مرکزی خار بټ خيله بازار چی ورته د ايشيا د ټولو نه لوئى بازار هم وئيلې شی او هر درے کاله پس انتخاباتو د لاری تاجران خپل مشران منتخب کوى
د انتخاباتو لپاره ميدان ګرم شوے دے او درې پينل ميدان کښې موجود دی
د بټ خيله بازار شپږ زره دکانداران به د خپل ووټ د لارې مشران منتخب کوى
بټ خيله کښې د پولنګ عمل شروع شوے چی نګرانی ئې مالاکنډ ليويز کوی ،په دې لړ کښې د بټ خيله کښې د سيکيورټی سخت انتظامات هم شوی دی

حصہ