ګوګل خپل ډوډل د نور جهان په رنګ کښې رنګ کړو

0
23

ملکه ترنم ته شاندار خراج عقيدت ، ګوګل خپل ډوډل د نور جهان په رنګ کښې رنګ کړو ، د ميډيم نور جهان د شکل ډوډل د دې خبرې ثبوت دے چې هغه د فن موسيقۍ عظيم ملکه وه
د سرونو دغي عظيم ملکه ته د عقيدت پيرژوني وړاندي کولو دپاره مشهور سرچ انجن ګوګل خپل ډوډل بدل کړېدي او د ملکه ترنم نور جهان د يونوي سالګرے په موقع ئې په ډوډل باندي د نور جهان تصوير لګولې دے
د ګوګل په ډوډل باندي د ميډم نور جهان تصوير د دي خبري ښکاره ثبوت دي چې هغه د فن موسيقي يوه عظيمه ملکه وه او د خپل فن په وجه ئي د خلقو په ذړونو راج کولو
نور جهان کال نولس سوه پينځويشتم کښې د پاکستان په قصور ښار کښې پيدا شوے وه ، د هغي خپل نوم الله رکهي وسائي وو، هغي تقريبا شپيته کاله پوري فلم انډسټرۍ کښې د اداکارۍ او ګلوکارۍ په شعبو کښې خپل نوم جوړ کړې او د کال دوه دوه زره دوران ئې د پينځه اوويا کالو په عمر کښې د دنيا نه سترګي پټي کړې وى

حصہ