چمن بارډر باندې شناختي کاغذونه لرونکو ته د تلو راتلو اجازت

0
2266

بارډر حکامو په پاک افغان سرحد باندې ضلع قلعه عبدالله او سپپن بولدک خلقو په اصلى شناختى کارډ او اصل تشکره سفر کولو اجازه ورکړه

بارډر حکام يوازې د دې سرحدى اولسوالې ته دا رعايت ورکړې دې، د دې نه علاوه نورو سيمو خلک به بيا په پاسپورټ او ويزه سفر کوى ، دوئى نن هغه خلک چې اوريجنل شناختى کارډ او تشکره به ورسره نه وو هغه ته به ئې سفر اجازه نه ورکوله ، د دې علاوه په سرحد کښې سيکيورټى انتظامات هم شوى دى

حصہ