احتساب عدالت د پيپلز پارټي رهنما جليل الزمان پلي بارګين درخواست منظوري نه پس رها کړو

احتساب عدالت د پيپلز پارټي رهنما جليل الزمان پلي بارګين درخواست منظوري نه پس رها کړو

احتساب عدالت د پيپلز پارټي رهنما جليل الزمان پلي بارګين درخواست منظور کړو او هغه ئي رها کړو، عدالت جليل الزمان د لس کالو دپاره نا اهل هم اوګرځوو.احتساب عدالت د پيپلز پارټۍ مرحوم رهنما مخدوم امين فهيم ځوے جليل الزمان يو نيم کروړ روپۍ کرپشن کښې ګرفتار کړے وو،په کوم چي هغه عدالت ته د پلي بارګين درخواست کړے وو.عدالت د جليل الزمان پلي بارګين درخواست منظور کړو او هغۀ ئي رها کړو.احتساب عدالت جليل الزمان د لس کالو دپاره نا اهل هم ګرځولے دے، يعني راتلونکي لس کالو دوران به هغه نه اليکشن کښې برخه اخستې شي او نه به د پبلک افس څه عهده سنهبالولے شي.