اسلام آباد :پاکستان هندو کونسل هند کښې د پاکستاني هندوانو د وژلو پرضد خپله احتجاجي دهرنا ختمولو اعلان کړي

اسلام آباد :پاکستان هندو کونسل هند کښې د پاکستاني هندوانو د وژلو پرضد خپله احتجاجي دهرنا ختمولو اعلان کړي

پاکستان هندو کونسل هند کښې د پاکستاني هندوانو د وژلو پرضد اسلام آباد کښې خپله احتجاجي دهرنا ختمولو اعلان کړيدې، د دهرنے ختمولو اعلان هندو کونسل مشر او رکن قامي اسمبلې ډاکټر رميش کمار لطرفه کړې شوېدې، مظاهرچيانو خپل احتجاج د بهارتي هائي کمشين مخې ته ريکارډ کړې او رميش کمار ياد داشت د بهارتي هائي کمشين په دروازے لګولې دېد بهارت کښې يوولس پاکستاني هندوانو د وژلو خلاف په اسلام آباد کښې روانه احتجاجي دهرنا د هندوکونسل مشر رميشن کمار لطرفه ختمولو اعلان کړې شوې، مظاهرچيان د احتجاج دوران ډپلو ميټک انکليو ته داخل شوي وو او خپل احتجاج ئې د بهارتي هائي کميشن مخي ته ريکارډ کړې.د قامي اسمبلې رکن او پاکستان هندو کونسل مشر رميشن کمار ياد داشت اسلام آباد کښې د بهارتي هائې کميشن په دروازے لګولې، چې له روسته هغه د دهرنے ختمولو اعلان وکړو