اسټيټ بینک نوې مانټري پالیسی اعلان کې شرح سود یو فیصد زیات کړی

پاکستان په دوره راغلې د آئي ايم وفد سره د سټيټ بينک ګورنر ملاقات کړې

اسټيټ بینک نوې مانټري پالیسی اعلان کې شرح سود یو فیصد زیات کړی چې ورسره وس شرح سود ۱۳.۲۵ فیصد ته رسیدلې دې.
اسټيټ بینک آف پاکستان مانیټري پالیسی غون‌‌‌‌‌‌ډه اسټيټ بینک ګورنر رضا باقر په مشرائی کې ترسره شوې چې پکې را روانو دوو میاشتو لپاره مانیټري پالیسی اعلان کړې شوې ده.ګورنر اسټيټ بینک لخوا ورکړې شوي معلوماتو کې ویل شوي چې را روانو دو‌ؤ میاشتو لپاره یې په مانیټري پالیسی کې دا ځل یو فیصد اضافه کړې د کوم وروسته چې وس په مجموعي توګه شرح سود ۱۳.۲۵ ته رسیدلې دې.ګورنر اسټيټ بینک رضا باقر ویره څرګنده کړې چې روان مالي کال دوران د منهګائی شرح یوولس نه تر دوولس فیصده پاتی کېدو امکان دې کومه چې توقعات نه زیاته ده او دا چې شرح سود کې زیاتوالي وروسته وس په منهګائی کې هم اضافه کېدو امکانات ‌‌‌‌‌‌ډير شوي‌ دي.
دلته دا خبره هم د یادولو وړ ده چې دوه میاشتی وړاندی هم په شرح سود کې یو نیم فیصد زیاتوالې کړې شوې و‌ؤ او دا ځل شرح سود کې یو فیصد زیاتوالې کړې شوې دې