افغانستان کښې په باقاعده توګه د پوځ جوړولو فېصله شوېده

افغانستان کښې باقاعده فوج جوړولو فيصله شويده، افغان آرمي چيف قاري فصيح الدين بيان، وائي چې که چه هم د امنيت او انتظاميه ته زيان رسولو کوشش اوکو نو هغه به ختم کړي شي

افغان عبوري حکومت کښې چيف آف آرمي اسټاف قاري فصيح الدين خپلې څوکې چارج اخستې دې، هغه کابل کښې يو پريس کانفرنس کښې فوج په وضعيت خبري هم کړيدي، افغان آرمي چيف وائي چې افغان حکومت کښې فوج جوړولو په حواله مشورې روانې دي، باقاعده او باضابطه فوج جوړولو آغاز به زر اوکړې شي، هغه زياته کړه چې ملکي وګړو ته په سول وار کښې شاميليدو اجازت به هيڅ صورت نه ورکول کيږي، امنيت او انتظاميه ته زيان رسولو وال کسان به هم ختم کړې شي