افغان حکومت د طالبان قيديانو رهائې عمل بيا شروع کړو,د يومثبت ګام دے،طالبان ترجمان سهيل شاهين

افغان حکومت د طالبان قيديانو رهائې عمل بيا شروع کړو,د يومثبت ګام دے،طالبان ترجمان سهيل شاهين

افغان حکومت د طالبان قيديانو رهائې عمل بيا شروع کړو،د طالبانو قطر دفتر ترجمان سهيل شاهين دا هم وئيلي د بين الافغان مذاکراتو لور ته مثبت ګام بللې دې بلخوا د سولي اعلي شورا ترجمان وئيلي دي بين الافغان مذاکراتو لار کښې ټول خنډان لرې کړي شويدي،د قيديانو تبادلې عمل به ډير زر مکمل کړې شي.بهر ملکي خبري ايجنسي سره خبرو کښې د طالبانو قطر دفتر ترجمان سهيل شاهين وئيلي دي چي افغان حکومت ځيني نور طالب قيديان خوشي کړيدي کوم چي د بين الافغان مذاکرات په لور يو مثبت ګام دې.د دې ترڅنګ د طالبان پريزن کميشن ګروپ يو عهديدار مطابق ګل ورځې نه نن پورې دوه سوه نه سيوا طالب قيديان خوشي کړي شويدي.بلخوا د سولي اعلي شورا ترجمان خپل يو بيان کښې وئيلي دي چي د بين الافغان مذاکراتو لار کښې موجود ټول خنډان لري کړي شويدي،د قيديانو تبادلې عمل به هم ډير زر سر ته اورسي