انتونى بلنکن وائى چې هيوادونو په ذريعه طالبانو باندې دباو اچولې شو

چين، پاکستان او روس طالبان حکمرانو باندې اثر و رسوخ لري، امريکي خارجه وزير انتوني بلنکن بيان، وائي چې دې هيوادونو په ذريعه طالبانو باندې دباؤ اوچول کيدې شي

امريکي خارجه وزيرانتوني بلنکن يو اين جنرل اسمبلۍ په موقع پاکستاني هم منصب شاه محمود قريشي سره ملاقات نه پس خبریالو سره خبرو اترو کښې طالبانو سره د اتحاد لاره مستقیم کیدو اظهار څرګند کړېدې، هغه وئيلي چې نړې په دې خبرې متفقه ده چې چين، روس او پاکستان په ذريعه دې طالب حکمرانو باندې دباؤ واچول شي ولې چې پاکستان ، چين او روس طالبان حکمرانو باندې خاص اثر و رسوخ لري امريکي خارجه وزير افغانستان په حواله چين او روس وزيرانو سره هم ملاقات کړېدې