انساني خدمت لپاره سياست ته راتلل ضروري نه دي :وينا ملک

0
79
وينا ملک وئيلي دي چې د انساني خدمت لپاره سياست ته راتلل ضروري نه دي زه به ډير زر پېښور کښې خپل فلاحي هسپتال جوړووم
دا خبرې وينا ملک پېښور کښې د يو هسپتال دورې پرمهال اوکړې 
وينا ملک اووئيل چې انساني خدمت کول د انسانيت معراج دې او  انساني خدمت کولو لپاره سياست ته راتلل ضروري نه دي او په هر انسان فرض دي چې د حاجت مند مدد دې اوکړې 
د يو سوال په جواب کښې وينا ملک اووئيل چې پاکستان سپرليګ کښې ما پېښور زلمي ټيم سپورټ کولو خو  افسوس چې پېښور زلمي ټيم بريالے نه شو