ايران او سعودى عرب ترمينځه د خليج سلامتيا په اړه مذاکراتو کښې سنجيده پرمختګ شوې

ايران او سعودي عرب ترمينځ د خليج سلامتيا په اړه مذاکراتو کښې سنجيده پرمختګ شويدې، دايراني وزارت خارجه وياند بيان، وائي چې د منطقې مسائل جامع ميکانزم په ذريعه منطقې کښې د ننه حل کيدې شي

ايراني بهرنيو چارو وزارت وياند وئيلي چې ايران او سعودي عرب ترمينځ په عراقي دارالحکومت بغداد کښې څو ځله مذاکرات شويدي، مذاکراتو کښې خليج سلامتيا په اړه سنجيده پرمختګ شويدې ايراني وياند دا هم اووئيل چې ايران يو مودې راهسي منطقې کښې د غير ملکيانو مداخلت پر ضد غږ پورته کړيدې، د منطقې مسائلو حل منطقې کښې د ننه دې او د منطقې مسائل جامع ميکانزم په ذريعه حل کيدې شي