بينج او بار لازم وملزم دي او عدليه آزادي له پاره دا وکلا برادري قرباني د اچا نه پټے نه دي۔

0
25

ايډيشنل سيشن جج تخت بهائي اصغر علي شاه وائيلي چي بينج او بار لازم وملزم دي او عدليه آزادي له پاره دا وکلا برادري قرباني د اچا نه پټے نه دي۔
د خبري هغه بار ايسوسي ايشن تخت بهائي د سوري لاندي منعقد شوي عيد ملن پارټي ته وينا په وخت کړي دي په دے موقعه سول جج تخت بهائي هارون خان او اختشام الحق سره بار اسوسي ايشن صدر فرمان علي او جنرل سکرټري نديم شاه ايډوکيټ هم وينا کړي
اصغر علي شاه اووئيل چي عدليه آزادي جدوجهد د چا فردواحد له پاره نه وو بلکه دادي مقصد آزاد عدليه وا او الحمدالله جوډيشري په مکمل توګه آزاد دا مونږ له وس دادے مضبوطي له پاره په شريک عملي ګامونه پورته کول پکار دي۔په دے موقه مقريرينو وينا ووا چي غريب او حقدار له بر وقت انصاف ورکولو له پاره به د هيڅ قسمه قرباني نه دريغ نشي کولي