تخت بهائي کښی د پولیو ویکسین نه متاثره ماشومانو تعداد ٥٠ ته رسیدلی

تخت بهائي کښی د پولیو ویکسین نه متاثره ماشومانو تعداد ٥٠ ته رسیدلی

تحصیل هیډ کواټر هسپتال تخت بهائي کښی د پولیو ویکسین نه متاثره ماشومانو تعداد ٥٠ ته رسیدلی
تحصیل هیډ کواټر هسپتال تخت بهایی کښی په د یو ماشوم حالت تشویش ناک
تحصیل هیډ کواټر هسپتال ته د پولیو نه متاثره ماشومانو سلسله جاری هسپتال کښی د متاثره ماشومانو والدینو په تخت بهایی میډیا کلب کښی
د پریس کانفرنس په وخت اووی چی د پولیو قطری نه بلکه زهر دی او مونږ خپلو بچو له دی زهر ورکولو ته تیار نه یو حکومت دی په زور زبردستی زمونږ بچی د مرګ خلی له نه ورکوی هغوی دړکه ورکړه که چری مونږه مجبوره کړی شو نو د صوبایی او وفاقی حکومت خلاف به احتجاجی تحریک چلوو