تخت بهائي کښ هسپتال کښ ډاکټرانو مريض سره وال ټکول کړي دي

تخت بهائي کښ هسپتال کښ ډاکټرانو مريض سره وال ټکول کړي دي

د مردان تخت بهائي کښ د ګنجئ ټي ايچ کيو هسپتال کښ ډاکټرانو دعلاج لپاره راتلونکے مريض سره وال ټکول کړي دي د اطلاع ملاويدو سره ضلعي ناظم اعلي اختشام خان ايډوکيټ هسپتال سمدستي دوره کړے او په غفلت کښ مبتلا ډاکټرانو خلاف ئے د قانوني کارروائي احکامات جاري کړي
د واقع تيره شپه رامخے ته شوي ده چه د تخت بهائي ټي ايچ کيو هسپتال ګنجي کښ يو غريب مريض د خپل کوروداني سره هسپتال ته د علاج لپاره راغلے وو او د ډاکټرانو او مريض تر مينځه تاو تريخوالي رامخے ته شو نو ډاکټرانو د مريض سړي سره لاس او لګولو او وهل ټکول ئے ورسره شروع کړه د مريض ټولے کپړے هم اوشليدلے په اطلاع ملاويدو د مردان ضلعي ناظم اعلي اختشام خان ايډوکيټ د نيمے شپي هسپتال ته راورسيدو او د ډاکټرانو خلاف ئے انکوائري مقرر کړه ضلع ناظم د دوو ډاکټرانو ډاکټرامان الحق او ډاکټر شفيق خلاف د معطليدو احکامات جاري کړو