تربيله ډيم کښې د لاپته کسانو تلاش لپاره آپريشن جاري دے

تربيله ډيم کښې د لاپته کسانو تلاش لپاره آپريشن جاري دے

تربيله ډيم کښې د لاپته کسانو تلاش لپاره آپريشن نن په څوارلسمه ورځ هم جاري دے،ولې د پاک نيوي امدادي ټيم خپل آپريشن بند کړے او د ناکامۍ په صورت کښې واپس شويدي،پاک نيوي چارواکي وائي چې دومړه ډوبو اوبو کښې د کشتۍ او د لاپته کسانو تلاش ممکن نه دے
تربيله ډيم کښې د لاپته کشتۍ او په دغه کښې موجود د اتلس کسانو د تلاشۍ عمل جاري دے،د مسافرو نه ډکه دغه کشتۍ څوارلس ورځې وړاندې تورغرنه هري پور ته تلله کومه چې په ډيم کښې ډوبه شوې وه،د کشتۍ په واقعه کښې دوه ويشت کسان په حق رسيدلي وو او اتلس اوس هم لاپته دي،د لاپته کسانو د تلاشۍ لپاره د پاک نيوي ماهرټيم هم تلے وو ولې د دوه ورځو د آپريشن جاري ساتلو وروستو ئې خپل آپريشن بند کړو او اسلام آباد ته واپس ستانه شويدي،د پاک نيوي چارواکي وائي چې تربيلا ډيم کښې اوبه ډيرې زياتې ډوبي دي،په داسې صورتحال کښې دغلته آپريشن او د دغه کسانو موندل ممکن نه دي، بلخوا د ريسکيوډبل ون ډبل ټو،ضلعي انتظاميې او د پاک آرمي آپريشن نن په څوارلسمه ورځ هم جاري دے خوولې لاپته کسانو کښې د يوکس مړے هم په لاس نه دے ورغلے