ترڅو پاکستان کښې مستحکم سياسى حکومت نه وى راغلې کشمير وکالت به کمزورۍ وى

د آزاد کشمير وزيراعظم راجه فاروق حيدر وئيلى دى چې ترڅو پاکستان کښې مستحکم سياسى حکومت نه وى راغلې کشمير وکالت به کمزورۍ وى او دا چې د جمهوريت بوټى مضبوطۍ لپاره مزيد محنت ضرورت دے
پيښور بلور هاوس ته د ازاد کشمير وزيراعظم راجه فاروق حيدر د هارون بلور تعزيت لپاره راغلې وو،په دې موقع هغوى اووئيل چې کله هم سياسى تاريخ ليکلې کيږى،د بلور خاندان قربانيانې به په درانو ټکو کښې ياديږى او دا چې بلور خاندان يو نه بلکه درې شهيدان ورکړې
ازاد کشمير وزيراعظم زياته کړه چې د مشکل حالاتو باوجود سياسى جماعتونو مهم جارى ساتلو باندې هغوى مشکور يم ځکه چې دغه کوششونه جمهوريت ته وده ورکولو لپاره ډير مهم دى