ترکې د داعش خلاف آپريشن لپاره شمالې شام ته نور ټينکونه ورستولې

ترکې د داعش خلاف آپريشن لپاره شمالې شام ته نور ټينکونه ورستولې دې
ترک ميډيا مطابق د ترکې ټينکونه شمالي شام کښې ترکې سرحدې سيمه کيليس ته داخل شوې، هغه نه پس شام سيمو کښې د هماکو اوازونه اوريدلې شوې دې
ميډيا وائې چې ټينکونو مرسته د ترکې آرټلرې کوې، کوم چې د داعش ټهکانو باندې بمبارې کوې
رپوټونه ترمخه شمالې شام کښې شل ترک ټينک او پينځه بکتر بند ګاډې برخه اخلې ، ترک پوځ شام کښې داعش سره سره کرد جنګيالې هم په نښه کوې