جاپان او ملائشيا فائنل ته داخليدو کښې کامياب شويدى

0
20

ايشين ګيمز هاکى اولنى سيمى فائنل کښې هندوستان ته او دويم سيمى فائنل کښې پاکستان ته شکست جاپان او ملائشيا فائنل ته داخليدو کښې کامياب شويدى
جکارته کښې جارى ايشين ګيمز اولنى سيمى فائنل د ملائشيا او هندوستان ترمينځه اوشو مقرره وخت پورې ميچ برابر پاتې کيدو سره په پنلټى شوټس ملائشيا هندوستان ته شکست ورکولو سره د ايونټ فائنل کښې داخل شوې
دويم سيمى فائنل د جاپان او پاکستان ترمينځه اوشو دغه ميچ کښې جاپان قامى ټيم ته صفر په مقابله کښې په يو ګول شکست ورکړې او فائنل ته ئې کواليفائى کړى
فائنل کښې به جاپان، د ملائشيا سره مقابله کوى برونز مډل لپاره به پاکستان د روايتى حريف هندوستان سره په يکم ستمبر مقابله کوى