حکومت د پيټروليم مصنوعاتو په قيمتونو کښې اضافه اوکړه

پټرول بم چاودنه،حکومت د پيټروليم مصنوعات په قيمتونو کي اضافه اوکړه، پيټرول في ليټرپنځه روپي ګران کړي شول، ډيزل هم في ليټر پنځه روپي او يوه پيسه ګران کړي شوي دي، نوي قيمتونو نن شپے دولس بجو نه نافذ شوي،

حکومت د پيټروليم مصنوعات په نرخونو کي د اضافے منظوري ورکړه، نوټيفکيشن مطابق پيټرول في ليټر پنځه روپي،هائي سپيډ ډيزل پنځه روپي يوه پيسه،لائټ ډيزل پنځه روپي ، دوه نوي پيسے او د خاورو تيل في ليټر پنځه روپي دوه څلويښت پيسے ګران کړي شوي دي، نوي قيمتونه نن شپے دولس بجو نه نافذ العمل وي