حکومت د پټروليم مصنوعاتو په نرخونو کښې د کمې حکمنامه جارى کړه

0
50
حکومت د پټروليم مصنوعاتو په نرخونو کښې د کمې حکمنامه جارى کړه، پټرول او ډيزل د ليټر په سر پنځه، پنځه روپۍ آرزان کړې شويدی، نوی نرخونواطلاق نن نه شروع شويدی
اوګره لطرفه جاری کړی شوی حکمنامه مطابق پټرول ليټرکښی پنځه روپۍ کمې کړی چی نوی نرخ 71٫25 روپۍ ليټردی، هائی آکټين، هائی اسپيډ ډيزل، لائټ ډيزل او خورو تيلو په نرخ کښی هم پنځه، پنځه روپۍ کمی کړی ده
حکمنامه کښی وئيلی شوی دی چی نرخو نو کښی کمی نه ورستو هائی آکټين 75٫66روپۍ، هائی اسپيډ ډيزل75٫79، خورو تيل 43٫25 او لائټ ډيزل 39٫94 روپۍ ليټر مقرر کړی شويدی
واضحه دی وی چی اوګره لخوا پټروليم وزارت ته د پټروليم مصنوعاتو په نرخونو کښې تيارلس روپۍ يو ليټر کښې کمې سفارش کړی وو، ولی عالمی مارکيټ کښی د پټروليم مصنوعاتو نرخونه لس کاله نه کم ترين سطح باندی راغلی دی