دايم ډي کيټ ټيسټ دوباره اخستو خلاف درخواست دائر شوې

دايم ډي کيټ ټيسټ دوباره اخستو خلاف درخواست دائر شوې

پیښور هائيکورټ کښې په ایم ډی کیټ ټیسټ کښې یو سل اتیا او دادی نه زیاتی نمبری اخيستونکو لخوانه رټ پټیشن جمع کړي شوی چی پکښې دوباره ټیسټ د اخیستلو مخالفت کړی شوی په رټ پټیشن کښې دریځ خپل کړی شوی ایټا قانون کښی دوباره ټیسټ اخیستو ګنجائش نشته

په رټ پټیشن کښې وئیلی شوی چی طلبا وطالبات په خپل محنت باندی زیاتی نمبری اخیستی دادی خبری څه ګارنټی ده چی هغوی بیا دومره نمبری واخلی رټ کښې زیاته کړی شوی دوباره ایم ډی کیټ ټیسټ اخیستلو سره به ذهین طلبا متاثر شی په رټ پټیشن کښې موقف خپل کړی شوی په سکینډل کښې ککړ تنان نیولی شوی هغوی ته دی سزا ورکړی شی په رټ پټیشن کښې استدعا کړی شوی دوباره ټیسټ اخیستلو څخه دی ډډه اوکړی شی او په سکینډل کښې ککړ خلکو ته دی سزا ورکړی شی د یادونی وړ ده چی دادی نه وړاندی په ایم ډی کیټ ټیسټ کښې شوی نقل او دوباره ټیسټ د اخیستلو درخواست کړی شوی