دشرجيل ميمن نه اغستې شوي وينو نمونو کښې دالکوحلو سه قسمه زرات مندلې شوي نه دي

0
51
شرجيل

پيپلز پارټۍ سينئر غړي شرجيل ميمن دويني نمونواو دمندې شوي بوتلو رپورټ چيف کيميکل ايګزامنر سند جاري کړې چې پکښې سه قسمه الکوحل نه دي مندې شوې
کيمکل ليبارټري رپورټ جاري کړے چې پکښي ويلي شوې چې دشرجيل ميمن نه اغستې شوي وينو نمونو کښې دالکوحلو سه قسمه زرات مندلې شوي نه دي
چيف کيمکل ايګزامنر ډاکټر زاهد انصاري ويلي چې په دے رپورټ کښې ددے خبرے وضاحت کړے شوې چې دپيپلز پارټۍ سينئر غړي شرجيل ميمن داوينو نه اغستې شوي نمونو کښې دالکوحل آمزش سرګندونه نه ده شوې
چيف کيمکل ويلي چې هسپتال نه دوه سيل شوي بوتلې راؤ ړلې شوې وې دکومو ټسټونه چې په ليبارټرۍکښي شوي
چيف کيمکل ويلي چې په يو بوتل کښي دخوراک تيل دي او په بل بوتل کښي کبين موجود وؤ