دفاع وزير پرويزخټک د اتش بازۍ نه خلق منع کونکى پوليسو ته وارننګ

دفاع وزير پرويز خټک د آتش بازۍ نه خلک منع کونکو پوليسو ته وارننګ ورکړے دے ، وئيلي دي چې پوليس څنګه خلق آتش بازې نه منع کوي، پوليس اهلکار دې واپس لاړ شي ورنه نوښار نه به ئې اوباسي، دفاع وزير جلسے ته راغلي خلکو ته د آتش بازې جارې ساتلو هدايت هم ورکړل

د خېبر پختونخوا نوښار ضلع کښې دفاع وزير پرويز خټک د کينټ انتخاباتو کښې کاميابې به خوشحالې يوې جلسې ته خطاب کولو چې دے دوران پوليس افسرانو خلک د آتش بازې کولو نه منع کړل دفاع وزير د خلکو آتش بازې نه منع کونکو پوليس افسرانو ته وارننګ ورکړو او وئې وئيل چې پوليس دې خلک د آتش بازې نه منع کوي، ورنه نوښار نه به ئې اوباسي پرويز خټک پوليسو ته اووئيل چې مونږ جشن نمانځلو ته پريږدې مونږ مه منع کوۍ، او خلکو ته ئې آتش بازې جاري ساتلو هدايت هم ورکړو