دنيوزي لينډ ساؤت آئس لينډ سيمې کښې په ځنګلاتو کښې بدترين اوور لګيدلې

دنيوزي لينډ ساؤت آئس لينډ سيمې کښې په ځنګلاتو کښې بدترين اوور لګيدلې

د نيوزي لينډ ساؤت آئس لينډ سيمې کښې په ځنګلاتو کښې بدترين اوور لګيدلې دې چي په نتيجه کښې په زرګونو خلک هلته نه په کډه مجبوره شويدې
بهر ملکې خبرې ادارے ترمخه د نيوزې لينډ نيلسن ښار کښې شپږ ورځې وړاندې اوور لګيدلې وو کوم چې ويکفيلډ راهسې خواره شويدې
حکومت لخوا ايمرجسنې نافذ کړي شويده او تسمان ضلعې نه لږ ترلږه درې زره خلک حفاظت سره راويستلې شويدي
د نيوزې لينډ دغه علاقه کښې د سختې سيلې هم امکان څرګند کړي شويدې ولې چارواکو خبر ورکړي چې لوجې دغه ورځ د اوور په حواله انتهائې خطرناک کيدې شې