دپاکستان په آئين کې داقليتي برادري او زمونژ حقوق برابر دي: نورالحق قادري

اسلام آباد کښې د وفاقې وزارت مذهبې امور بلډنګ نيلامې متنازعه شوې ده

وفاقي وزير مزهبي امور پير نورالحق قادري ويلي دي چي پاکستان د مختليف زبانو رنګو او ثقافتونو ملک دې، او په آئين پاکستان کې اقليتي برادري او زمونژ حقوق برابر دي
په کوئټه کې د وزارت مزهبي امور و بين القوامي المزاهب هم آهنګي اسلام آباد زير اهتمام د بين المزاهب هم آهنګي لپاره ګفت وشنيد په بين الزاهب کې هم آهنګي پيدا کولو کليدي کرادار په نامه يوه ورځني غنډه جوړه کړل شوي. چي په کم کې د دين اسلام له مختلف مسلک سره تعلق لرونکو علما علاوه د مختليف مزاهب رهنماو ګډون درلود. و غنډه ته د خبرو په مهال وفاقي وزير امور پير نوررالحق قادري ويلي چي اسلام آباد پشاور او کوټه کې داسي کانفرنس مقصد پاکستان د امن او استحکام پيغام ورکي. او د ټولو مذهبو خلګ پر يو ځاي کول د هم آهنګي پيغام ورکول دي. وفاقي وزيرر امور پير نورالحق قادري ويلي دي چي پاکستان د مختليف زبانو رنګو او ثقافتونو ملک دې، او په آئين پاکستان کې اقليتي برادري او زمونژ حقوق برابر دي. هغه زياته کړے چي هي ملک کې د بهائ چارے، تحمل او برداشت پيدا کول ضروري دي. هغه زياته کړے چي پاکستان په دنيا کې د اقليتو لپاره پرامن ملک دي. هغه د هزاره برادري سره پيښي غندلې او ويلي چي په غم کي برابر ورسره شريک يو