دکوزے اورکزئي کلايا سيمه کښې چلډرن پارک کهلاو شو

0
37
دکوزے اورکزئي کلايا سيمه کښې چلډرن پارک کهلاو شو

دکوزے اورکزئي کلايا سيمه کښې چلډرن پارک کهلاو شو،چلډرن پارک درې کالو کښي مکمل کړے شو،د اورکزې مختلفو علاقو نه فيمليز په لوئے تعداد کښي د چلډرن پارک سيل له ورغلې
د چلډرن پارک کلايه افتتاح اسسټنټ کمشنر کوزي اورکزئي عباس خان افريدي اوکړه ، افتتاحي دستوره کښې ماشومانو له د لوبو سامانونه او نورې تحفے هم ورکړے شوے ،افتتاحي دستوره ته خطاب کښي مقررينو د لوبو اهميت باندې رنړا واچوله
چلډرن پارک ته د اورکزې مختلفو علاقو نه فيملز په ګنړ شمير کښي سيل له ورغلې او د پارک په پرانسته ئي د خوشخالۍ اظهار کړے دے