د ائير بس کمپنې ټيم کراچې کښې د پي آئي اے جهاز غورځيدو پيښې تحقيقات مکمل کړي

کراچې کښې د پي آئي اے جاز غورځيدو پيښي ابتدائي تحقيقاتي رپورټ تيارکړې شوي

کراچې کښې د پي آئي اے جهاز غورځيدو پيښې تحقيقات مکمل،فرانس نه راغلې د ائير بس کمپنې يوولس کسيزه ټيم واپس تلې دې،ذرائع مطابق تحقيقاتي ټيم د حادثې د ځائے نه شواهد يوځي کړي او د رن وے معائنه هم کړي،د جهاز د فلائټ ډيټاريکارډر او کاک پټ وائس ريکارډر ډي کوډنګ به سبا نه فرانس کښې کولي شي
کراچې کښې د پي آئي اے جهاز غورځيدو پيښي تحقيقات مکمل کړې شويدي،ايوي ايشن ذرائع مطابق د ائير بس کمپنې يوولس کسيزه ټيم واپس فرانس ته تلې دې،ذرائع مطابق تحقيقاتي ټيم د حادثې د ځائے نه شواهد يوځي کړي،د رن وے معائنه کړيده، ،فرانس کښې به د جهاز فلائټ ډيټا ريکارډر او کاک پټ وائس ريکارډر ډي کوډنګ سبا نه شروع کيږي چي وروستو به ئي د ائير بس ټيکنکل ايډويزرز به د جهاز حادثې حتمي رپورټ جوړوي،د ډي کوډنګ عمل څارنې لپاره به د پي آئي اے او سول ايوي ايشن چارواکي هم فرانس ته ځي