د افغانستان صحت وزارت وائى چې صحت نظام د سختو مسئلو سره مخ دې

د افغانستان صحت وزارت وائى چې صحت نظام د سختو مسئلو سره مخ دې،بائد چي نړيواله رورولې مونږ سره مرستې اوکړې،که چرې افغانستان سره صحت څانګه کښې مرستې اونه کړې شو نو لوئے بحران به پيدا شي

د افغانستان صحت وزارت وائي چي افغانستان کښې صحت شعبه کښې به اته اتيا فيصده مرستې نړيوالې ټولنې کولې،د دغه مرستو بنديدو له وجې دوه زره،درې سوه صحت مرکزونه تړلې شوې دې،صحت وزارت چارواکي وائي چي دا مهال د افغان صحت شعبه د ډير مسئلو سره مخ ده،که چرې نړيوالې ټولنې مرسته اونه کړه نو بحران به نور سنګين شي