د برطانيه نامتو آکسفورډ پوهنتون کښې طلبا د کامن روم نه ملکه برطانيه عکس لرې کولو په حق کښې ووټ ورکړېدے

د برطانيه نامتو آکسفورډ پوهنتون کښې طلبا د کامن روم نه ملکه برطانيه عکس لرې کولو په حق کښې ووټ ورکړېدے، د ملکه برطانيه ايلزبت دوئم ځوانې عکس لرې کولو په معامله طلبا وائي چې د ملکه عکس نو آبادياتي دور يادګار دے، کم چې دغلته کښې د زده کونکو يو شمير طلبا لپاره د ناپسنديدګي سبب جوړيدې شي،بلخوا بعضې طالبعلمان وائي چې د ملکه برطانيه عکس د کلتورنمائندګې کوي ټولو ته احترام کول پکار دي

د برطانيه آکسفورډ يونيورسټې ميګډالن کالج کښې د ګريجويشن طلبا د کامن روم کښې په ديوال لګېدلې د ملکه برطانيه ايلزبت دوئم ځوانې عکس لرې کولو په معامله ووټنګ شوې چې پکښې زياتره طالبعلمانو د هغې عکس لرې کولو په حق کښې ووټ ورکړېدے

طالبعلمانو دريز خپل کړې چې د ملکه عکس د نوآبادياتي دور يادګار دے کم چې دغلته کښې زده کونکو طلبا لپاره د ناپسنديدګې سبب جوړيدې شي، يو طالبعلم خو دا هم اوئيل چې وطن پرستې او استعماريت کښې هيڅ خاص فرق نيشته

بلخوا بعضې طالبعلمان وائي چې د ملکه برطانيه عکس د کلتورنمائندګې کوي ټولو ته احترام کول پکار دي، د طلبا کميټۍ فيصله کړې چې د ملکه عکس په ځائے به د چه شاهکار عکس يا متاثر کن شخصيت تصوير لګولې شي، ولې آئنده به د چه شاهي خاندان کس تصوير لګولو نه وړاندې ووټنګ کولې شي