د بلوچستان صوبائ کابينې اجلاس شوي دي

د بلوچستان صوبائ کابينې اجلاس شوي دي

د بلوچستان صوبائ کابينې اجلاس شوي دي. د محکمه تعليم سکولز او کالجز له خوا څخه د بلوچستان صوبائ کابينې ته د صوبے تعليمي صورتحال او مسائل په حقله پريفنګ ورکول شوي دي.
د وزيراعليٰ بلوچستان جام کمال په صدارت کښي د صوبائ کابينې اجلاس ترسره شوي دي، اجلاس کښې د بلوچستان نوې ټاکل شوي کابينے ټول غړو شرکت کړے،اجلاس کښې د محکمه تعليم سکولز او کالجز له خوا څخه د بلوچستان صوبائ کابينې ته د صوبے تعليمي صورتحال او مسائل په حقله پريفنګ ورکول شوي دي. په اجلاس کښي د شعبه تعليم د بهتري لپاره د سفارشاتو لپاره ټاسک فورس جوړولو فيصله شوي ده، او محکمه تعليم کښې د ټيچينګ او نان ټيچنګ کيډر تقريبان لس زره خالي اساميانو ميرټ باندي برتيانو منظوري هم شوي ده. د نان ټيچينګ سټاف پر مستقل اساميانو باندي د بهرتي عمل جاري کولو او د ټيچينګ کيډر خالي اساميانو باندي د کنټرکټ پر بنياد د بهرتي فيصله شوي.اجلاس کښي دا هم لازمي ګنړل شوي ده چي په هر يونين کونسل کښې به کم ازکم يو ګرلز هائ سکول او يو بوايئے هائ سکول به جوړيژي. او د يو ارب روپيو لاګت باندي به په سکولونوکښې د اوبوفراهمي او باته رومز قيام به کيژي.د کابينې په اجلاس کښې منصوبے منظوري شوي او د منصوبے پراجيکټ ډائريکټر تعيانات کولو منطوري هم شوي دي.