د خاندان په مرضي نور علاج لپاره اسلام آباد ته منتقل کړے شوے

کوز دير ايم پي اے ملک لياقت علي خان حالت وس د خطرے نه بهر دے ،ايل آر ايچ انتظاميه وائي چي د خاندان په مرضي نور علاج لپاره اسلام آباد ته منتقل کړے شوے ، د حملي روسته هغه ايل آر ايچ ته منتقل کړے شوے وو او سرجري ئي شوي وه
د کوز دير ايم پي اے ملک لياقت علي څوک چي په قاتلانه حمله کښي سره د نور دريو ژوبلو په نازک حالت کښي ايل آر ايچ ته رسولے شوے وو د نور علاج لپاره اسلام آباد ته منتقل کړے شوے ۔ د ايل آر ايچ ترجمان وائي چي ملک لياقت د خاندان په خواهش منتقل کړے شوے او رشته دارانو ئي دريذ خپل کړے وو چي د زياتو ملاقتيانو لوجي ورته مسئلي وي ايل آر ايچ ترجمان زياته کړي چي د ايم پي اے ملک لياقت لوئي آپريشن شوے او حالت ئي د خطرے نه بهر دے ۔ په سخت ژوبل حالت کښي د ايم پي اے سره د هغه وراره او سيکټري هم ايل آر ايچ ته رسولے شوي وو او دهغي دوانړو حالت هم وس د خطرے نه بهر دے