د ريل ګاډو په کرايو کښې د اضافې فېصله

پاکستان ريلوے محکمې پټروليم مصنوعاتو په نرخونو کې مسلسل اضافې په وجه د رېل ګاړو په کرايو کې اضافه کولو فيصله کړې چي ورسره پسنجر ريل ګاړو په کرايه کې لس فيصده او فرېټ ريل ګاړو په کرايه کې پنځه فيصده اضافې منظوري ورکړې

تفصيلاتوترمخۀ د پټروليم مصنوعاتو په نرخو نو کې مسلسل اضافې په وجه که يو خوا دژوند سره تړلي هر شيځ په نرخ کې اضافه روانه نو بلخوا پاکستان ريلوې محکمې هم په خپلو کرايه ګانو کې اضافي منظوري ورکړې ده ترجمان ريلوے ترمخۀ ريلوې محکمې سختې ګرانۍ او د پټروليم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافي په سبب دريل ګاړي په کرايه ګانو کې اضافې لپاره يوه کميټي جوړه کړې وه، کميټۍ دګرانۍ او پټروليم مصنوعاتو نرخونو جاج اغستو پس په کرايه ګانو کې پنځلس فيصده اضافي تجويز ورکړې وؤ ترجمان ويلي چې دريلوې وزارت هغه پنځلس فيصده اضافه مسترد کړه او په مسافرو باندې کم بوچ اچولول په غرض کميټۍ لخوا تجويز کړې شوي افافې کې کمي کړې چې ورسره د پسنجرو ريل ګاړي په کرايه کې لس فيصده او فرېټ ريل ګاړو کې په کرايه کې پنځه فيصده اضافې منظوري ورکړې ترجمان زياته کړې چې ريلوې محکمې چې کومې اضافي منظوري ورکړې نو داهم دمجبورۍ په وجه ورکړې ځکه چې پټروليم مصنوعاتو په نرخونو کي مسلسل اضافې په وجه سختې مسئلې راپېښې شوې وې هم دغه وجه وه چې داګام پورته کړې شوې دې