د سوات مدين سيمه کښې د ګرانفروشو او اسناد نه لرونکي ټيسټ ليبارټرو په ضد کارروائي

د سوات مدين سيمه کښې د ګرانفروشو او اسناد نه لرونکي ټيسټ ليبارټرو په ضد کارروائي

د سوات مدين سيمه کښې اسټنټ کمشنر سکندر خان او تحصيلدار ګرانفروشو او اسناد نه لرونکي ټيسټ ليبارټرو په ضد کارروائي کرې،خلاف ورزي کونکي کسانو باندي جرمانې لګولې او ځيني کسان ئي جيل ته ليګلي دي
اسسټنټ کمشنر بحرين سکندر خان او پوليس انتظاميې اسناد نه لرونکي ليبارټرو او ميډيکل سټورونو په ضد کارروائي کړي او ځيني ليبارټرې او ميډيکل سټورونه ئي سيل کړيدي
اسسټنټ کمشنر مدين سيمه کښې د ګران فروشو په ضد هم کارروائي کړي او په ځيني کسانو ئي جرمانې لګولې،ځيني کسان ئي جيل ته ليږلي او د هغوي دوکانونه ئي سيل کړيدي