د سينټ قائمه کميټي برائے انساني حقوق اجلاس

د سينټ قائمه کميټي برائے انساني حقوق اجلاس، ټرانس جينډر قانون باندي بحث، سينټر فرحت الله بابر ويلي چي دي قانون کي د خواجه سراو د حقوق زکر دي، د هغوي د واده نه، چيرمين اسلامي نظرياتي کونسل اول د قانون حمايت کړي وو، بيا ي ووئيل چي دا ځما زاتي رائے ده
د سينټر وليد اقبال په مشري کي د سينټ قائمه کميټي برائے انساني حقوق غونډه شوي، اجلاس دوران د جماعت اسلامي سينټر مشتاق احمد ټرانس جينډر قانون خلاف اسلام ګرزولي، تاهم کميټي د هغه د رائے سره اتفاق نه دي کړي، سينټر فرحت الله بابر اجلاس ته ويلي چي دا قانون د خواجه سراو د حقوق زکر کوي،د هغوي د واده ، کوئيدن نه، چيرمين اسلامي نظرياتي کونسل هم اول د قانون حمايت کړي وو، بيا ي روستو ووئيلي وو چي دا خو ځما زاتي رائے ده، اداره جاتي نه،د اجلاس په اخر کي کميټي په دي معامله د نور مشاورت او غوروفکر فيصله کړي