د عظيم سندرغاړې او شهنشاه قوالى استاد نصرت فتح على خان درې اوويايمه سالګره مانځلې شوې

نن د عظيم سندرغاړي او شهنشاه قوالي، استاد نصرت فتح علي خان درے اويايمه سالګره ده، نصرت صيب په ديارلسم اکتوبر کال نولس سوه اته څلويښت کي زيږيدلے وو، د هغه لخوا ويلي شوي نغمے نن هم د موسيقي شاهکار ګنړلے شي

د فيصل اباد مشهور قوال کورنئي سره تعلق لرونکے ليجنډري سنګر نصرت فتح علي خان په ديارلسم اکتوبر کال نولس سوه اته څلويښت کي پيدا شوي وو، د نصرت فتح علي خان کورنئي نسلا نورزئي پختانه وو، ، نصرت فتح علي خان د ورکوټوالي نه د قوالي سره شوق وو، ورستو هغه فن قوالي ته داسي عروج ورکړو چي کور په کور د هغه قوالياني اوريدل يو فيشن جوړ وو،، نصرت صيب په هاليوډ او بالي وډ فلمونو کي هم سندري ويلي وو،کال نولس سوه ووه نوي کي دا عظيم موسيقار د زړه ناروغي له کبله د دنيا نه رخصت شوي وو، ولي استاد فتح علي خان صيب د خپل زړه پوري اواز په وجه نن هم د ميناوالو په زړونو کي ژوندي دي