د فاټا انضمام لپاره جوړه کړے شوې کمېټۍ د وزير قانون په مشرۍ کښې ميټنګ کړے

د ترهګرو مقصد اليکشن ملتوي کول دي، نګران وزيراطلاعات

د فاټا انضمام کښې معاونت لپاره جوړه شوې کميټۍ غونډه وفاقى وزير قانون بيرسټرعلى ظفر په مشرۍ کښې ترسره شوى چې پکښې د فاټا انضمام عمل درامد يقينى کولو لپاره غور شوى

فاټا انضمام کښې معاونت لپاره جوړه شوى کميټۍ غونډه وفاقى وزير قانون بيرسټرعلى ظفر په مشرۍ کښې شوې
غونډه کښې فاټا انضمام په لړ کښې غور شوى او غونډې ته وفاقى وزير قانون هدايات جارى کړى چې فاټا انضمام عمل په ښه طريقه سرته رسول دى او کامياب عمل درآمد لپاره سرکارى ټول وسائل په کار راوستلې شى او څه قسم سستى پکښې ونه شى