د ملک د نورو براخو په شان د عام اولس سره سم افواج پاکستان د اذادۍ ورځ په جوش او خروش سره مانځلۍ

د ملک د نورو براخو په شان د عام اولس سره سم افواج پاکستان د اذادۍ ورځ په جوش او خروش سره مانځلۍ،او د قوم اوملک لپاره يۍ د يکجهتۍ او ترقۍ دعاګانۍ غوختۍ ، اوټول قام ته ئې د يوم آزادي مبارکي ورکړې ،
د څوارلسم اګست په موقع د ټولو نه غټ د قومي پرچم کشائي تقريب په ډي ايچ کيو پنډي او اسلام اباد کښې ترسره شو چۍ پکښې د پاک فوج مشرانو اوځوانانو په ګن شمير شرکت اوکړو د قومي بيرغ دغه تقريبات د ملک په مختلف ښارونو کښې ترسره شوي او په دغه موقع يۍ د پاک فوج شهيدانو ته د عقيدت او اخترام پيزوانۍ ورنډۍ کړي دغه تقريبات د ملک په مختلف ښارونو کښې ادا کړې شو چۍ پکښي کراچي،مظفراباد،چکيټي ،پنډو،کوئټه، ملتان ،خيبر،باړه،کرم،با؊وړ او شمالي وزيرستان شامل دۍ