د ملک زياتره برخو کښې به موسم وچ او يخ وى ، محکمه موسميات

موسمياتو محکمې وئيلي دي چې نن به د ملک په زياتره برخو کښې موسم وچ او يخ وي، د پنجاب ،خېبرپښتونخوا او سند په ميداني علاقو کښې به د شپې او سحرې په وخت کښې لړه او سموګ خور وي، تېره ورځ هم د ملک په زياتره برخو کښې موسم وچ او يخ وو، ولې د خېبرپښتونخوا په کالام باران وريدلے وو

موسمياتو محکمې وئيلي دي چې نن به د ملک په زياتره برخو کښې موسم وچ او يخ وي، خېبرپښتونخوا په ميداني علاقو کښې به د شپې او سحرې په وخت کښې لړه خور وي، ولي بالائي علاقو کښې به موسم زيات يخ وي، موسمياتو محکمه وائي چې د پنجاب او سند په مختلفو علاقو کښې به هم د شپې او سحرې په وخت کښې لړه او سموګ خور وي، تېره ورځ هم د ملک په زياتره برخو کښې موسم وچ او يخ وو، ولې د خېبرپښتونخوا په کالام باران وريدلے وو، دې دوران د ټولو نه کم درجه حرارت په لهه کښې منفي يوولس ډګري سينټي ګريډ ريکارډ کړے شويدے