د مینځنې کرمې کښې د خاورو کمر غورځیدو له کبله دري زنانه په حق رسيدلی

0
31

د مینځنې کرمې مسوزي ډوګر سيمه کښې د خاورو کمر غورځیدو له کبله دري زنانه په حق رسيدلی او دري سختې ژوبل شویدي
د قبائلی ضلع کرم په مینځنې برخه ډوګر غاخي مسوزي کښي د خاورو درنګ پریوتو له کبله دري زنانه په حق رسیدلي او نورې دري زنانه سختې ژوبل شویدی
د ځائي سرچينو ترمخه د مینځنې کرمې ډوګر غاخې مسوزې سیمه کښې شپږ زنانه کور ته د خاورو راوړو لپاره یو غر ته تللی وي کله دوئي په کيانو،بیلچو د خاورو وهل پيل کړل نه ناساپه پري د خاورو درنګ راپریوتو
د سیمي خلقو په سمدستي توګه د خارو نه د زنانو راویستل شروع کړل، خو د بده مرغه دري زنانه په حق رسیدلي وې او دري زنانه سختي ژوبل شویوې ژوبل شوې زنانه په پوری توګه هسپتال ته رسول شويدي