د پاکستان نورلس کلن کوه پيما شهروزکاشف کے ټو غر سر کړېدې

د پاکستان نورلس کلن کوه پيما  شهروزکاشف کے ټو غر سر کړېدې

د پاکستان لپاره يو بل اعزاز، پاکستاني نورلس کلن کوه پيما شهروز کاشف د دنيا دويم لوړ غر کے ټو سر کړےدے، اوپه کم عمرۍ کښې ئي دا عالمي ريکارډ جوړ کړيدے، دي نه مخکښې شهروز کاشف د دنيا لوړ ترين غر ماونټ ايورسټ هم سر کړے وو

پاکستاني نورلس کلن کوه پيما شهروز کاشف د دنيا دويم ډنګ غر کے ټو سر کړيدے، او دا ئي په کم عمرۍ کښې عالمي ريکارډ جوړ کړيدے د شهروز والد کاشف سلمان مطابق شهروز نن سحر لس منټه دپاسه اته بجے کے ټو سر کړے دے، شهروز کاشف په فيس بک باندي هم خپل مهم جوئي لائيو اپډيټس شئير کړي شهروز کاشف اولنے پاکستاني کوه پيما دے ، چا چي د دنيا لوړ ترين غر ماونټ ايورسټ هم سر کړيدے، د شهروز کاشف تعلق لاهور سره دے، کوم چي دنيا کښې څلورم کم عمر ترين کوه پيما دے