د پاکستان ډائمنډ جوبلي موقعي مناسبت سره سټيټ بينک د پنځه اوويا روپو يادګار نوټ جاري کړيدې

د پاکستان ډائمنډ جوبلي موقعي مناسبت سره سټيټ بينک د پنځه اوويا روپو يادګار نوټ جاري کړيدې، سټيټ بينک د پنځه اوويا روپو يادګاري نوټ دپاکستان په پنځه اوويايم يوم آزادۍ جاري کړيدې
سټيټ بينک لخوا جاري شوي ياد ګاري نوټ باندې د قائد اعظم محمد علي جناح،علامه اقبال،سرسيد احمد خان او د فاطمه جناح تصويران موجود دي، په ياد ګار نوټ دا تصويران د تحريک پاکستان کوششونو په اعتراف کښې جاري کړے شويدي سټيټ بينک مطابق د ياد ګار نوټ په شه د ماخور تصوير موجود دے ،بلخوا دغه يادګاري نوټ به د کال دوه زره دويشتم په آخرې هفته کښې دستياب وي