د پښتو ژبے نامتو شاعره زيتون بانو پحق رسيدلې

د پښتو ژبے نامتو شاعره زيتون بانو پحق رسيدلې،د مرحومې جنازه به صبا له پيښور کښې ادا کيږى

د پښتو ژبے شاعره زيتون بانو د ناروغتيا په وجه په حق رسيدلي ده،د خدائے بخښلے جنازي نمونځ به سبا له ورسک روډ پيښور کښي ادا کيږي، زيتون بانو ته د پښتو وړومبے زنانه فکشن ليکلو اعزاز حاصل وو،خدائے بخښلے خواشاه څليريشت کتابونه ليکلي وو،زيتون بانو دپښتو سره سره په اردو ژبه کښې هم ليک کړيدے،زيتون بانو مشهورکتابونه هنداره،مات بنګړي ، ژوندي غمونه،او کچکول وو،اردو کښې د هغي مشهور کتابونه شيشم کا پتهر ،وقت کي دهليز او نور يو شمير کتابونو مصنفه وه، زيتون بانو پښتنو ټولنه کښې د زنانو حقونو لپاره هم ډير کار کړے وو،او ادبي حلقو کښې به د هغوي خدمات ياد ساتلے شي