د پیسکو لخوا د بجلی غلا پر ضد کریک ډاون تیز کړی شوی

د پیسکو لخوا د بجلی غلا پر ضد کریک ډاون تیز کړی شوی

د پیسکو لخوا د بجلی غلا پر ضد کریک ډاون او اپریشن نور هم تیز کړی شوی چی په ترس کښې دری زره اووه څلویښت کنډے لری کړی شوی، دوه زره شپږ سوه اته ایف ائی آر هم درج کړی شويدي

د پیسکو ویاند مطابق د پیسکو لخوا د بجلی غلا خلاف اپریشن په مخ وړاندی روان دی، په دی اړه دولس کروړه یو کم پنځوس لکه روپی جرمانې لګولی شوی، دغه رنګه د اپریشن په وخت دری زره څخه زیاتې کنډی لری کړی شوی، دوه زره شپږ سوه اته ایف ائی آر درج کړی شوی، ویاند زیاته کړي چې د بجلۍ غلا پرضد روزانه په بنياد اپریشن روان دې