د ډالر نوے قيمت يو سل يوکم پنځوس روپئ ته رسيدلے

د روپۍ قدر نور هم کم شوے دے ،انټر بينک کښي د ډالر قيمت دوه روپۍ اواته څلويښت پيسي ګران شوے دے او دغه شان د ډالر نوے قيمت يو سل يوکم پنځوس روپئ ته رسيدلے
د روپۍ بے قدري اود ډالر بدمعاشي مسلسل جاري ده،انټر بينک کښي نن د کاروبار په موقع د ډالر قيمت کښي دوه روپۍ او اته څلويښت پيسي اضافه شوي او د ډالر نوے قيمت يوسل يو کم پيځوس روپۍ ته رسيدلے دے
ډالر قيمت کښي د اضافي سره په سټاک ايکسچينچ کښي په کاروبار هم منفي اثرات پريوتي دي او انډيکس پوائينټس کښي شپږسوه اته څلويښت پوائنټس کمے راغلے دے
ياده دي وي چي تيره ورځ ډالر قيمت په يوسل شپږ څلويښت روپئ او دوه پنځوس پيسي باندي بند شوے و