د ګوادر پوليسو کاروائي مهال يوغېر ملکي کس نه منشيات برامد کړي

د ګوادر پوليسو کاروائي مهال يوغېر ملکي کس نه منشيات برامد کړي

د ګوادر پوليسو کاروائي مهال يو غېر ملکي کس نيولی ، دغېر ملکي کس نه منشيات برامد شوي دي
د تفصيلاتو تر مخه د ګوادر پوليسو کاروائي مهال ګوادر ته د عمان نه ويزټ راغلی غېر ملکي محمد بن آدم بن مرزا البلوشي نيولی چي له قبضے نه په ګنړ شمېر کښې منشيات لاس ته راغلي دي
د پوليسو په وينا چي ملزم د عمان شهري دی چي ګوادر ته په ويزټ باندي راغلی و، پوليسو د ملزم په ضد منشيات ايکټ تحت پوليس تهانه ګوادر کښې مقدمه درج کړے ده او ملزم نه مزيد پلټني رواني دي