راهول ګاندى وئيلى دى چې ملک کښې نفرت خورونکى فيکټريانې جوړ دى

د مسلمان زنانو په بُلى بائى ايپ باندې نيلامۍ معامله، د بهارت کانګريس رهنما راهول ګاندي وئيلي دي چي بهارتيه جنتا پارتۍ په ملک کښې د نفرت فيکټرياني قائم کړيدي،د مسلمان زناناو تصويران نيلامۍ لپاره لګونکي ملزمان عمرونه ته چي اوکتلے شو ، نو ټول ملک حيران شو چي دومره نفرت د کوم ځائے نه پيدا شويدے،راهول ګاندي مطابق هغه ددغه ايپ په اړه حکومت نه جواب هم طلب کړيدے

بهارتي بلي ايپ باندي څو ورځي وړاندي دسل مسلمان زناناو تصويران د نيلامۍ لپاره پيش کړے شوي وو په دغه معامله د بهارت کانګريس رهنما راهول ګاندي ردعمل مخي ته راغلے، وئيلي دي چي بي جے پي په ملک کښې د نفرت فيکټرياني قائم کړيدي راهول ګاندي مخکښې وئيلي دي چي د مسلمان زناناو تصويران نيلامۍ لپاره لګونکي ملزمانو عمرونه ته چي اوکتلے شو ، نو ټول ملک حيران شو چي دومره نفرت د کوم ځائے نه پيدا شويدے، راهول ګاندي مطابق ددغه ايپ په اړه مي حکومت نه جواب طلب کړيدے، او بهارتي سپريم کورټ نه مي د مداخلت کولو مطالبه هم کړيده