سعودي فرمانروا شاه سلمان د طبيعت ناسازه کيدو باندې هسپتال کښې داخل کړے شوے

سعودي فرمانروا شاه سلمان د طبيعت ناسازه کيدو باندې هسپتال کښې داخل کړے شوے

سعودي فرمانروا شاه سلمان د طبيعت ناسازه کيدو باندې کنګ فيصل هسپتال کښې داخل کړے شويدے،د شاهي محل ذرائعې وائي چې شاه سلمان ته د مثانې تکليف وو د کوم په وجه چې هغۀ هسپتال ته منتقل کړے شويدے
د سعودي شاهي محل نه جاري شوي بيان کښې وئيلے شويدي چې فرمانروا شاه سلمان د طبيعت خرابيدو په وجه هسپتال کښې داخل کړے شويدے، شاه سلمان ته د څۀ مودې نه د مثانې تکليف وو د کومې وروستو چې هغه کنګ فيصل سپيشلسټ هسپتال ته منتقل کړے شوے چرته چې ډاکټران د هغۀ طبي معائنه کوي، شاه سلمان بن عبدالعزيز په کال دوه زره پنځلس کښې د سعودي باچا جوړ شوےوو، د دې نه وړاندې اتۀ څلويښت کالو پورې شاه شلمان د رياض ډپټي ګورنر او بيا ګورنرپاتي شوے وو