سند کښي څلور نور ماشومانو د غذائي قلت له وجي ساه ورکړه،محکمه صحت

تهر کښې غذائې قلت لوجې څلور نور ماشومان مړه شوې

سند حکومت او مقامي انتظاميه تهرپارکر کښي په غذائي قلت قابو موندلو کښي ناکامه ښکاري،محکمه صحت تهر تصديق کړے دے چي غذائي قلت له وجي څلور نور ماشومانو ساه ورکړے ده
سند کښي د ترقئ او د خلکو د ژوند معيار ښه کولو دعوے دروغ ثابتے شوے دي،تهر پارکر کښي غذائي قلت باندے قابو موندلو کښي صوبائي حکومت او مقامي انتظاميه ناکامه په نظر راځي
محکمه صحت تهر تصديق کړے دے چي تهر پارکر کښي څلور نور ماشومانو د غذائي قلت له وجي ساه ورکړے ده چي ورسره روانه مياشت کښي غذائي قلت له وجي د مړه شوے ماشومانو شميره ديارلس ته ورسيده
سند کښي روان کال يعني کال دوه زره اتلس کښي غذائي قلت له وجي څلور سوه دوه ديرش ماشومان په حق رسيدلے دي