سند کښې سيلاب لوجې نهيشت لکه ، دري پنځوس زره نه زيات کسان مختلف بيمارو کښې اخته شوي

سند کښې سيلاب لوجې نهيشت لکه ، دري پنځوس زره نه زيات کسان مختلف بيمارو کښې اخته شوي ، محکمه صحت وائي چې تير څليريشتو ګهنټو دوران د سکن بيمارۍ څوارلس زره ، درې سوه ، څلور شپيته کيسونه رپورټ شوي
صحت محکمې مطابق سند کښې سيلاب په وجه نهيشت لکه ، دري پنځوس زره نه زيات خلق په مختلف بيمارو کښې مبتلا شوي دي ، تير يو ورځ کښې د خيټې بيمارۍ څوارلس زره ، شپږ سوه ، دري پنځوس نه زيات کيسونه مخې ته راغلي صحت محکمه وائي چې ساه ، دمه او سينې مختلف بيمارو نه پينځلس زره ، يو سل ، دري څلويښت کسان متاثره شوي، د مليريا څلور زره ، دوه سوه ، اووه ، ډينګي دري پنځوس کيسونه رپورټ شوي محکمه صحت وينا وه چې تير څليريشتو ګهنټو دوران د سکن بيمارۍ لوجې څوارلس زره نه زيات کسان متاثره شوي،