سوات بنړ کښي شپاړس کلنه سندرغاړي مير نئي ورور د چړو په ګزارونو وژلي

سوات بنړکښي شپاړس کلنه ثناخان خپل ورور په نامعلومه وجوهاتووژلي

دسوات مرکزي ښارمينګوره کښي شپاړس کلنه ثنا نومي سندرغاړې خپل ميرنئې ورور د چړو په ګزارونو وژلې ده
د مينګوره بنړ تهانړي ايس ايچ او طارق خان ترمخه نن سحر بنړ محله کښي سندرغاړي ثنا چي کله د يو ښادي پروګرام سخه واپس راغله نو کور ورسره ورور په رقم وران شوو او په چړوو يي اوهله د کومې ورستو چې هغه سخت ژوبل حالت کښې فوري علاج لپاره سيد شريف اسپتال ته منتقل کړي شوه ولې اسپتال کښې سندر غاړي سا ورکړه .
پوليس وائي چي د سندرغاړې وژنې کښې کاکړملزم قاسم د ګرفتارې هسې رواني دي او ډير زر به ګرفتار کړې شي